ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2561 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
10 สิงหาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2561 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
22 พฤษภาคม 2561 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560  
10 พฤษภาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
4 พฤษภาคม 2561 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลประจำปี 2560  
24 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2559 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
24-25 มกราคม 2561 พบนักลงทุนสถาบัน งาน J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2018 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ
วันที่ กิจกรรม สถานที่
10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
29 - 31 สิงหาคม 2560 พบนักลงทุนสถาบัน งาน THAILAND FOCUS 2017 อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล
10 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 2560 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
24 พฤษภาคม 2560 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559  
11 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
2 พฤษภาคม 2560 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลประจำปี 2559  
26 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2559 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 พบนักลงทุนสถาบัน งาน J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2017 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 พฤศจิกายน 2559 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2559 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
11 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก ปี 2559 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
26 พฤษภาคม 2559 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558  
11 พฤษภาคม 2559 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2559 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
29 เมษายน 2559 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลประจำปี 2558  
26 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1 เมษายน 2559 พบนักลงทุนสถาบัน ประเทศสิงค์โปร์
30-31 มีนาคม 2559 พบนักลงทุนสถาบัน ฮ่องกง
25 มีนาคม 2559 พบนักลงทุนสถาบัน งาน dbAccess Thailand Energy Corporate Day ห้อง Business Lounge ชั้น 12 อาคาร ทิสโก้ทาวเวอร์
24 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2558 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
29 มกราคม 2559 พบนักลงทุนสถาบัน งาน J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference 2016 อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล
วันที่ กิจกรรม สถานที่
3 ธันวาคม 2558 พบนักลงทุนสถาบัน งาน Thailand Focus 2015 โรงแรม Grand Hyatt Erawan
11 พฤศจิกายน 2558 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส3 ปี 2558 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
10 กันยายน 2558 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558
24 สิงหาคม 2558 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558
13 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก  ปี 2558 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
13-14 กรกฎาคม 2558 พบนักลงทุนสถาบัน ประเทศสิงคโปร์
22 พฤษภาคม 2558 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
13 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส1 ปี 2558 ห้องประชุมเดอะ สาธร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
29 เมษายน 2558 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลประจำปี 2557
24 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31
9-10 กุมภาพันธ์ 2558 พบนักลงทุนสถาบัน ฮ่องกง
วันที่ กิจกรรม สถานที่
13 พฤศจิกายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2557 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31
12 กันยายน 2557 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557
28 -29 สิงหาคม 2557 พบนักลงทุนสถาบัน งาน Thailand Focus 2014 โรงแรม Grand Hyatt Erawan
27 สิงหาคม 2557 พบนักลงทุนสถาบัน งาน Asean Conference by Macquire Connections ประเทศสิงคโปร์
26 สิงหาคม 2557 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลปี 2557
15 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส2  ปี 2557 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31
20 พฤษภาคม 2557 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556
14 พฤษภาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาส1  ปี 2557 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31
25 เมษายน 2557 ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับเงินปันผลประจำปี 2556 
21 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31