• ข้อมูลทางการเงิน
  งบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สอบทานแล้ว
 • เว็บแคสต์
  • 10
   พ.ย.
   2560
  • Analyst Meeting 3Q2017
ชื่อย่อหุ้น:
GLOW
฿ 85.25
+0.25 (0.29%)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 2,922,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 84.75 - 86.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 74.54 - 92.75
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 16:39