ติดต่อนักวิเคราะห์
บริษัท ชื่อ-นามสกุล อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)  นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์  nalinrat@asiaplus.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  สุวัฒน์ สินสาฎก  suwat.si@cimb.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด  ณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา  narongpand.lisahapanya@clsa.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด  เอกภพ กุรุวนิช  aekapop.guruvanich@db.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด  พัชริน เกษมอานันทนะ  patcharink@ktzmico.com 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเฮง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สุทธิชัย คุ้มวรชัย  sutthichai.k@maybank-ke.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กรรณิกา สยามวาลา  kannika.si@th.oskgroup.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์  sirichai@phatrasecurities.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ชัยพัชร ธนวัฒโน  chaipatt@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  สุพัณณา สุวรรณเกิด  supanna.suw@thanachartsec.co.th